Traductor

Centres Educatius

SERVEIS TERRITORIALS - DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

L'antic Hospital Santa Caterina és un bell edifici barroc del segle XVII integrat al centre de la ciutat de Girona i que ha estat més de tres-cents anys en funcionament.


Al 2001 l'IAS convocà el concurs d'idees del nou Hospital i l'any 2004 l'Hospital Santa Caterina tancà les portes per primer cop en la seva història, per obrir-les de nou a Salt, al nou parc hospitalari Martí i Julià. A partir de llavors es convocà el concurs d'idees per al nou edifici de la Generalitat i entre el 2006 i el 2009 s'han fet les obres de l'edifici nou annex a l'històric, que s'ha restaurat i rehabilitat. L'edifici del segle XVII continuarà dempeus però amb una nova funció: la de contenir els serveis de la Generalitat de Catalunya a Girona, una funció també de servei a la ciutadania com aquell antic hospital.Aquest edifici età situat a la Plaça de l’Hospital i pertany al barri de  l’EixampleEls serveis que dona als ciutadans són múltiples i entre ells està el Departament d’Ensenyament que contempla la informació sobre tot el que es refereix al camp de l’Educació.
Actualment el seu Director en Cap és el Sr. Albert Bayot Fuertes. 

Els centres educatius que es troben al barri de l’Eixample són:ESCOLA PÚBLICA

Col·legi Verd
C. Joan Maragall, 32 · 17002 · GIRONA
Tel. 972 202 399

Any d'inauguració:      1933
Ubicació:                      Zona escolar 1 – Nord centre
Directora actual:          Sra. Montserrat Font
Oferta formativa;          Infantil i Primària d’una línia

El 23 d’abril del 1933 Miquel Santaló, alcalde republicà de Girona, va inaugurar les Escoles de la Mercè, anomenades d’aquesta manera perquè estaven situades al Barri de l'Eixample  de la Mercè.
La seva construcció va servir per donar impuls a un barri que tot just començava a desenvolupar-se. Poc temps desprès de la inauguració es va passar a anomenar  grup escolar Ramón Turró.
Aleshores escolaritzava nens i nenes, però a partir del 1939 el Centre va passar a ser un col·legi només de nenes, i no va tornar a ser mixta fins el 1964. A aquesta data se li va tornar a canviar el
nom pel de Bisbe Lorenzana, malgrat que la gent del barri sempre el va conèixer com a “col·legi Verd”, en referència al color de la façana. Aquest nom es va convertir en definitiu a principis dels
anys 90 gràcies a una petició del Consell Escolar del Centre.

Durant els últims anys el centre ha estat reformat, ampliat i adequat a les noves tendències pedagògiques. Actualment es tracta d’una escola molt integrada al barri. Publica la revista escolar: Els Fulls del Verd.

ESCOLES CONCERTADES

Escola Vedruna

Ctra. Barcelona, 21  - 17002 – GIRONA
Tel.: 972 202 084

Any d’inauguració:         1906
Ubicació:                         Zona escolar 1 – Nord centre
Director actual:               Sr. Antoni Manyè
Oferta formativa:             Infantil, Primària, Secundària de dues línies i  Batxillerat privat

L’escola Vedruna de Girona, fundada sota el nom d’Escola de Nostra Senyora del Carme, va iniciar la seva tasca educativa seguint els principis pedagògics de Joaquima de Vedruna, fundadora de la Congregació de  Germanes Carmelites de la Caritat, titular del centre. Durant aquells anys la creixent demanda de places per a alumnes procedents de diverses poblacions gironines va fer necessària l’obertura de l’internat. La comunitat, fins i tot, comptava amb una església pròpia.
En esclatar la Guerra Civil, la Congregació va haver de tancar les portes de l’escola i l’edifici es va utilitzar com a hospital de sang i centre d’acollida de refugiats. Amb l’arribada de la dictadura, les llibertats es van retallar i es va instaurar el catolicisme com a religió oficial. La necessitat de disposar de més aules va forçar la desaparició de l’internat el curs 1974-75. Amb la introducció de la democràcia arriba un nou ordre de valors socials i culturals i a partir del 1987 l’escola passa a ser mixta, fet que deixa en el record el temps que només acollia nenes.

La pedagogia de les escoles Vedruna té un estil propi que gira al voltant d’un eix: la valoració de les persones i les relacions interpersonals en un clima familiar, senzill i proper. 
Escola La Salle

C. Sant J. Bta la Salle, 12  - 17002
GIRONA  Tel  972 200 292

Any d’inauguració:           1906
Ubicació:                           Zona escolar 1 – Nord centre
Director actual:                 Sr. Joaquim Mataró
Oferta formativa:              Secundària concertada:   4 línies 
                                           Batxillerat privat:  3 línies 
                                           Cicles  formatius
                                           Centre vinculat amb l'escola Dr. Masmitjà

La primera escola de La Salle es va obrir al carrer de la Rutlla al nº 52, amb el nom de “Col·legi Sant narcís”,  els primers germans de La Salle eren francesos i la Comunitat estava formada per set germans i el dia 6 de setembre de 1906 va començar el primer curs escolar.
L'any 1924 arribava el germà Arsenio amb la missió de fer les gestions necessàries per iniciar les obres del nou col·legi al carrer Migdia. Acabada l'obra del tot, el 13 de febrer de 1927, els germans hi traslladaren la residència. Comença un nou capítol de la Història de La Salle de Girona.   

L'escola La Salle és de llarga tradició a Girona, està arrelada a la realitat cultural de Girona i Catalunya.
Es presenta com  a comunitat educativa al servei de tots per:
Donar un educació integral, humana i cristiana; acollir cada alumne tal com és, aprenent a viure la diferencia; col·laborar amb els pares; crear una comunitat educativa  entre joves i adults; crear dins l'espai escolar un clima de pau, d'alegria, de respecte mutu i de tolerància; estar atenta a la qualitat de l'ensenyament i oberta a les noves tecnologies; ser una escola viva oberta al futur. 

Col·legi Dr. Masmitjà


C. Joan Maragall, 56  -  17002    
GIRONA   Tel 972 203 683
http://agora.xtec.cat/col-dr-masmitja/intranet/

Any d’inauguració:           1954 
Ubicació                            Zona escolar 1 – Nord centre
Directora actual:               Sra. Mercè Hortoneda
Oferta formativa:               Infantil dues línies i Primària 3 línies
                                            Vinculat a l’Escola de Secundària de La Salle.

Les religioses del Cor de Maria, Congregació fundada pel sacerdot Joaquim Masmitjà arribaren a Girona l’any 1853 i el col·legi  “Cor de Maria” s’ubicà en un edifici que hi ha al costat de les escales de la Catedral, al bell mig del Barri Vell de la Ciutat.
Al començament dels anys 50 es va posar de manifest que calia reestructurar l’amplia oferta educativa que llavors hi havia al Barri Vell. Davant d’aquesta situació  es va buscar un nou emplaçament a la Ciutat. Això comportava deixar definitivament el col·legi del Barri Vell que va romandre obert durant un llarg període de 102 anys.
El nou Col·legi es va inaugurar l’any 1954 i el nom va passar a ser “Dr. Masmitjà” degut al Fundador.  
Es defineix actualment com una escola amb un caràcter propi ben definit que promou una formació integral dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món; que ofereix una preparació i formació humana en valors per construir una societat èticament més justa; amb història i garantia de continuïtat; senzilla oberta i acollidora; respectuosa amb la diversitat dels seus/seves alumnes; catalana i inserida en la realitat sòcio-cultural de Girona i Catalunya; innovadora que sap prioritzar la llengua estrangera de manera activa i lúdica i les noves tecnologies; escola verda respectuosa amb el medi ambient i la natura, i que treballa per una societat més sostenible.
Té un equip pedagògic i humà que aposta per un projecte educatiu engrescador, inserit en un  S XXI ple de reptes i il·lusions. 
Publica la revista: Mira, mira!


Escola Bressol Monis


Príncep , nº 5 - 17002 
GIRONA telf 972 20 38 86

Any d’inauguració: 1986
Ubicació:      Zona escolar 1 – Nord centre                  
Directora: Montserrat Casas
Oferta formativa: P1 – P2   Privat

Centre de Formació d'Adults de Girona
Travessia de la creu, 1 - 17002 Girona 
Telf 972 228 820
http://www.cfagirona.cat

Més de 35 ANYS DE L’ESCOLA D’ADULTS: l’exercici d’aprendre i d’ensenyar.
El Centre de Formació d’adults de Girona (CFA Girona) és un centre públic del Departament d’Educació de la Generalitat que compta amb la Col·laboració de l’Ajuntament de Girona.

El curs 77/78 va ser decisiu:  neix la campanya “Cap Barri de Girona sense Escola d’Adults” amb el suport de les respectives AAVV. S’aconsegueix l’inici de dues noves experiències : Can Gibert del Pla i Pont Major.
S’aconsegueixen els 4 primers mestres d’adults (2 nomenats pel MEC a Salt i 2 per a les Pedreres, amb una subvenció de l’Ajuntament de Girona de mig milió a les Pedreres.

Durant el curs 2001-02 es va inaugurar  la nova seu del CFA a Girona, ubicat a la Travessia de la Creu, 1 totalment equipat. Entre els diversos espais hi ha una aula d’informàtica i una d’auto formació.
Coincideix amb la celebració dels 25 anys d’educació de persones adultes a la ciutat de Girona.  


Aules d'extensió universitària per a la gent granCasa de Cultura de Girona
Pl. Hospital, 6 - 17002 Girona
telf 972 202 013
Programa d'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Les Aules fa 30 anys que funcionen a Catalunya amb l'objectiu d'ampliar la formació cultural de les persones grans i estan vinculades a AFOPA (Agrupació d'Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya). La UdG hi té un acord de conveni des de l'any 1992.

Les Aules són un espai de formació permanent adreçat a la gent gran amb inquietuds culturals que volen disposar d'un lloc de trobada per aprendre, formar-se i discutir sobre temes del seu interès.
Les Aules faciliten, d'una banda, recordar la cultura adquirida i, d'una altra, accedir a coneixements nous, alhora que potencien les relacions socials i ajuden a no distanciar-se dels canvis que es produeixen en la societat.
AFOPA la formen dos tipus d'Aules: les Aules d'Extensió Universitària i les Aules de Difusió Cultural. Les primeres són les que estan sota la tutela d'una universitat. La funció universitària envers les Aules és, doncs, tutelar; és a dir, està relacionada amb l'organització, supervisió, seguiment i avaluació de la seva activitat, i vetlla per garantir un nivell de rigor universitari.

Actualment a Catalunya s'apleguen més de 40 Aules i més de 15.000 alumnes, els quals són tots persones grans. A l’Aula de Girona, per exemple, hi ha més de 200 alumnes inscrits. També hi ha Aules a Sant Feliu de Guíxols, Olot i Figueres.
Les activitats que es fan en aquestes Aules s'organitzen en classes setmanals de temàtica diversa, seminaris i altres formats de tipus cultural (Aules Itinerants).


Els responsables de les Aules de totes les universitats catalanes i membres de la junta d’AFOPA constitueixen el ConsellI interuniversitari d'AFOPA, que vetlla pel bon funcionament d'aquesta experiència tan reeixida.

Aula d'extensió universitària de Girona
fan les classes cada dimarts, a les 17,30h,  a la Casa de Cultura de Girona (Plaça Hospital, núm. 6).

Hotel d'Entitats La Rutllac/ Rutlla, 20-22
17002 GIRONA
Telf. 972207244

http://xecat.gencat.cat/equipaments/hotel-dentitats-girona-la-rutlla


Els hotels d'entitats són equipaments cívics destinats a donar suport a entitats sense finalitat de lucre, legalment constituïdes al registre corresponent i amb finalitats cíviques i socials. En queden excloses les entitats que tinguin com a finalitat la defensa d'interesos comercials o professionals.

Funcions:

- Faciliten el treball associatiu oferint diversos serveis per al seu desenvolupament.
- Col·laboren al creixement i millora del moviment associatiu.
- Possibiliten una relació inter-associativa entre les diferents entitats.

DECRET 222/1996, 12 de juny, dels equipaments cívics (DOGC núm. 2219)

Gràcies a aquests tipus d’equipaments moltes entitats, com en el nostre cas ACEFIR (www.acefir.cat), podem oferir moltes activitats per fer possible l’aprenentatge a l’edat adulta,  ajudem a travessar ponts, passant del desconeixement al saber i ajudem a aprendre allò que una persona desitja i ensenyar allò que sap.